DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Farhult


Farhults kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Farhult-Jonstorp.
Om socknen:Farhult är en lågt belägen fullåkersbygd vid Skälderviken.
Ortnamnet (avskrift 1499 Ffawerholt, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller adjektivet fager och betyder den vackra (rikt avkastande?) skogen (dungen).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Den välvdes och trappgaveltornet tillfogades under 1400-talet. I absiden finns kalkmålningar, möjligen från ca 1300. Altaruppsatsen från 1749 är utförd av Johan Ullberg. Predikstolen tillkom 1626.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Björkeröd  1833-1836
Döinge  1829-1831
Farhult  1824-1830
Gunnestorp1764 1832-1838

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta