DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kinnared
Om socknen:Kinnared består av en smal dalgångsbygd längs ån Kilan omgiven av glesbebyggd skogsmark.
Sockennamnet (1298 Kynnariuth) är lånat från byn Kinnared, vari förleden sammanställts med ett kinn bergssluttning, och efterleden är ryd röjning i skog. Med kinn kan åssluttningen söder om kyrkan ha åsyftats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1300-talet och förlängdes 1786-89 mot väster, varvid också trätornet tillkom. Invändigt finns kalkmålningar från 1667 och takmålningar från 1700-talets slut. Predikstolen tillkom 1632.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta