DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gärdslöv


Gärdslövs kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Anderslöv,
Om socknen:Gärdslöv består av fullåkersbygd på nordöstra Söderslätt.
Ortnamnet (1412 Gersløff, avser den namngivande kyrkbyn) anses innehålla ett mansnamn Ger. Efterleden är löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från ca 1200. Den välvdes under 1400-talet och förlängdes mot väster troligen vid medeltidens slut. En korsarm i norr byggdes vid 1700-talets slut och det nuv. tornet tillkom 1854-55. Ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del är bevarat liksom en med kyrkan samtida dopfunt.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gärdslöv17671802 
Näsby1767  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta