DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hörja


Hörja kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Hörja består av begränsade, nedskurna dalgångsbygder kring Rökeån, omgivna av glesbebyggd skogsbygd.
Ortnamnet (1514 Hörie), som är lånat från kyrkbyn, anses innehålla hörg stenhög, samling av stenar.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan med smalare kor härrör från ca 1200 och hade ursprungligen absid. Troligen senare under medeltiden förlängdes den mot väster. Trappgaveltornet tillkom 1924. Altaruppsatsen från 1700-talets mitt är utförd av Johan Ullberg d.y.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta