DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kristianstad Stad


Kristianstads Heliga Trefaldighetskyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1947 Kristianstad, 1948- Kristianstads Heliga Trefaldighet.
Indelning:1614 utbruten ur Råbelöv (och Nosaby), 1927 införlivat Kristianstad Garnison.
Om socknen:Kristianstads Heliga Trefaldighet som till stor del är tättbebyggt, utgörs av en flack, lågt belägen sandslätt längs Araslövssjön, Helge å och Hammarsjön.
Ortnamnet är givet efter stadens grundare, den danske kungen Kristian IV.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med grekisk korsplan uppfördes 1618-28 på Kristian IV:s befallning, troligen efter ritningar av Hans van Steenwinkel d.y. och hans bror Lorentz. Den är ett av den främst nederländskt inspirerade danska renässansens förnämsta byggnadsverk med rikt skulpterad sandstensutsmyckning på gavlar och i portaler. Tornspiran tillkom dock först 1865 efter ritningar av C.G. Brunius. Interiörens valv uppbärs av slanka granitpelare. Kyrkan har en mycket rik välbevarad renässansinredning med altare och predikstol av svart marmor med utsmyckning av vit marmor och alabaster, skulpterad bänkinredning med höga gavlar, läktarbröstningar och en praktfull orgelfasad från 1619-31.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta