DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Anderslöv


Anderslövs kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:Tidigt införlivat Markie. 2002 införlivat Önnarp, Gärdslöv och Grönby.
Om socknen:Namnet (af Andersløff 1500) är bildat till mansnamnet Arnthor (Andor) och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten i romansk stil härstammar troligen från 1100-talets slut. Västtorn från 1767 och korsarmar från 1841. Den nuvarande tornspiran är från 1871. Kalkmålningar från ca 1350 av Snårestadsgruppen framtogs 1930. Predikstolen har reliefer av Jacob Kremberg från ca 1630.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Anderslöv17651812 
Sörby 1816 
Ugglarp181418181845

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta