DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bjuv


Bjuvs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2006 införlivwt Risekatslösa och Norra Vram.
Om socknen:Namnet (1500 i Bywsogn) är bildat till ett mot fornisl. biúgr böjd svarande ord med syftning på något krokigt i terrängen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan uppfördes vid 1100-talets slut. Fragmentariska kalkmålningar från denna tid är bevarade. Tornet och valven tillkom under 1400-talet, då valven också dekorerades. Den norra korsarmen byggdes 1800 och sakristian i öster 1867. Altaruppsatsen och predikstolen är utförda av Johan Ullberg 1756.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bjuv 1803 
Bjuvstorp 1803 
Brogårda 1803 
Selleberga 1804 
Stora Mörshög 1810 
Tibbarp 1812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta