DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ausås


Ausås kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:Tidigt införlivat Humlarp. 1997 uppgått i Strövelstorp.
Om socknen:Ausås består av helåkersbygd utan kända fornlämningar.
Namnet skrevs 1334-99 in parochia Achæsaas. Förleden antas innehålla ett mansnamn, ovisst vilket. Efterleden ås syftar på höjden vid sockenkyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten och tegel med västtorn och tresidigt kor stod färdig 1858 efter J.F. Åboms ritningar. Delar av tornet kvarstår dock från medeltidskyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta