DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hallaröd


Hallaröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Höör.
Om socknen:Hallaröd är en blandad odlings- och skogsbygd med mjukt kuperad topografi.
Ortnamnet (1406 i Hallaryd sogn), som är lånat från kyrkbyn, är bildat till hall berg i dagen och ryd röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan från 1100-talets senare del hade ursprungligen absid. Det breda tornet tillkom senare under medeltiden och kyrkan välvdes. En korsarm i norr tillbyggdes 1834, varvid absiden och långhusvalven revs. Vid en restaurering 1953 rekonstruerades dessa valv. I koret finns målningar från 1500-talet. Ett delvis rekonstruerat altarskåp och ett triumfkrucifix från 1400-talet har bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hallaröd  1842
Längshult  1842
Rugerup  1848
Våtseröd  1848
Äsperöd  1841

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta