DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Ingelstad
Namn:-1885 Ingelstad, 1885- Östra Ingelstad.
Indelning:2002 uppgått i Smedstorp.
Om socknen:Östra Ingelstad består av mjukt kuperad fullåkersbygd på det inre av Österlen.
Ortnamnet (1456 j Ingelsstede, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Ingiald och pluralis av forndanska stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor härrör troligen från 1100-talets mitt och hade ursprungligen västtorn och absid. Kor och långhus har tunnvalv vilka möjligen är ursprungliga. Senare under medeltiden byggdes ett vapenhus i norr, vilket sannolikt vid medeltidens slut påbyggdes med ett torn. Möjligtvis vid samma tid revs västtornets övre delar, och ytterligare ett vapenhus, i söder, tillkom. Ca 1600 revs absiden och koret förlängdes mot öster.
Interiören har kalkmålningar från 1200- och 1400-talen. Altaruppsatsen härrör från 1618 och predikstolen torde vara från samma tid. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta