DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vanstad


Vanstads kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Om socknen:Vanstad består av småkuperad fullåkersbygd med några små skogsbackar på inre Österlen.
Ortnamnet (1332 de Watnstatha, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ett forndanskt watnstath vattensamling, vattningsställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidigt kor byggdes 1869 med användande av den föregående medeltidskyrkans torn, vilket ombyggts 1760. Predikstolen är daterad 1601 och altaruppsatsen är ungefär samtida. En medeltida dopfunt har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Björkeröd 1827 
Hörjel 1813 
Vanstad 18321834
Vanstadtorp17621814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta