DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kristianopel


Kristianopels kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Namn:-1600 Avaskär, 1600- Kristianopel.
Om socknen:Kristianopel ligger på en flack, sandig kustslätt med öppen odlingsbygd längs kusten och skogig i inlandet.
Ortnamnet (1600 Christianopel) är givet efter den danske kungen Kristian IV. Efterleden är bildad efter mönster av stadsnamnet Konstantinopel, till grek. po´lis stad.

Staden Kristianopel började anläggas 1599 på Kristian IV:s initiativ och fick stadsprivilegier år 1600, då städerna Avaskär och Lyckå lades ned. K. tjänade som dansk gränsbefästning men skövlades redan 1611 av en svensk här och fick därefter återuppbyggas. Efter Blekinges övergång till Sverige 1658 miste K. sin funktion som gränsfäste, och efter att ha förstörts 1677 under skånska kriget nedlades staden. Gatunätet, som representerar den äldsta renässansstadsplanen i Sverige, är delvis intakt; även stadskyrkan och delar av bastionerna har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med trappgaveltorn över norra korsarmen byggdes 1618-24 och ersatte en 1611 nedbränd stenkyrka från 1600. Öst- och västgavlarna är sneda eftersom de anpassats till det forna gatunätet. Altaruppsatsen härrör från 1624 och predikstolen från 1621. Altarväggen av trä med målade träd tillkom 1837. I koret står en herrskapsbänk från 1636. Kyrkogården är bevarad. Kyrkan i Avaskär var sannolikt en romansk stenkyrka; kyrkogården är ännu bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta