DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Barsebäck


Barsebäcks kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Löddebygden.
Om socknen:Barsebäck består av fullåkersbygd vid Öresund.
Namnet (ca 1250 in Barsæbæc), som är ett ursprungligt bäcknamn, är hittills oförklarat.
Källa Nationalencyklopedin.
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan från 1100-talets mitt försågs med torn ca 1300. Under 1400-talet blev den i olika etapper välvd, tillbyggd med en korsarm i norr samt förlängd mot öster. Ytterliggare ombyggnader ägde rum under 1770- och 1780-talen. En dörr med romanskt järnsmide är bevarad.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Barsebäck  1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta