DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gammalstorp


Gammalstorps kyrka 2008, foto: Cecilia Lagesson Madeja

Indelning:2006 uppgått i Gammalstorp-Ysane.
Om socknen:Gammalstorp som sedan 2006 ingår i Gammalstorp-Ysane församling, består i öster av plan åkerslätt, i norr av kuperade dalgångsbygder och i väster av skog på Ryssberget.
Ortnamnet (1417 j Gamalstorpa sogn), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Gamal och torp nybygge.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och sakristia byggdes 1790-93. Delar av dess medeltida föregångare ingår i västra och södra långhusmurarna. Några helgonskulpturer från 1400-talet har bevarats.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta