DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Morup


Morups kyrka 2016, foto: Lina Iacobæus

Om socknen:Morup utgörs nästan helt av fullåkersbygd på kustslätten n. om Falkenberg.
Namnet (1177-1201 Mothorp) avser ursprungligen kyrkbyn. Det är bildat till mo sandjord och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel härrör troligen från 1200-talet och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1804. Tornet tillkom 1812.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta