DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Malmö Garnison
Indelning:1710 bildad, 1897 införlivat Helsingborg Garnison, 1927 upplöst.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD