DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Jämjö


Jämjö kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Namn:-1901 Jemjö, 1902- Jämjö (enligt SCB).
Om socknen:Jämjö består av öppna dalgångsbygder i anslutning till Hallarumsviken och småskaligt odlingslandskap i skogsbygd.
Ortnamnet (1569 Jemgöde), lånat från kyrkbyn, anses innehålla en term iæmgødhe, till adj. jämn och verbet göda förbättra, som kan röra jämförelser av tomter i en nyanlagd by med mark i moderbygd.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn över koret i väster samt invändig absid invigdes 1826 och ersatte en medeltida stenkyrka.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta