DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Solberga
Indelning:2002 uppgått i Villie.
Om socknen:Solberga består av mjukt kuperad fullåkersbygd på östra Söderslätt.
Ortnamnet (1447 j Solberig, avser den namngivande kyrkbyn) betyder det solbelysta berget.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia uppfördes 1865-66 och ersatte en kyrka från 1100-talet. Från denna har bevarats en skulpterad Kristusbild från 1500-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Solberga 1807 
Torsjö 1804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta