DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Starby


Starby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:1997 uppgått i Strövelstorp.
Om socknen:Starby består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid nedre Rönne å.
Ortnamnet (1404 de Starby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och kanske växtbeteckningen starr.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Tornet uppfördes senare under medeltiden och ombyggdes 1818-19. Kyrkan förlängdes mot öster och försågs med absidformad sakristia 1854-55. Predikstolen dateras till 1681.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta