DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skegrie
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Skegrie består helt av fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1120-talet Schethrøgum, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en oklar förled och i efterleden troligen hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sandsten med smalare ursprungligt absidförsett kor uppfördes i slutet av 1100-talet. Troligen på 1400-talet förlängdes den mot väster och välvdes. Den förändrades kraftigt 1844 under ledning av C.G. Brunius, då bl.a. tornet och en korsarm i norr tillkom. Vid en ombyggnad 1871 ersattes tegelvalven av trätunnvalv. Predikstolen från 1611 och dopfunten från 1661 är båda utförda av ek.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Skegrie17701816 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta