DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gylle
Indelning:2002 uppgått i Dalköpinge.
Om socknen:Gylle ligger inom den mjukt böljande fullåkersbygden på Söderslätt.
Ortnamnet (1334-66 in Gylle, avser den namngivande kyrkbyn) har hittills inte fått någon tillfredsställande förklaring.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung. Tornet tillkom 1607. År 1875 förlängdes långhuset mot öster och ett smalare kor byggdes. Altaruppsatsen härrör från ca 1580, predikstolen är något yngre. En klocka från 1200-talets senare del är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gylle 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta