DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka


Vä kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1617 införlivat Nöbbelöv i Gärds härad, 2002 uppgått i Vä-Skepparslöv.
Om socknen:Vä är en småkuperad, öppen odlingsbygd med mindre skogsbackar.
Ortnamnet (1250 de Wæ, avser den namngivande f.d. staden) innehåller vä helig plats, en biform till vi.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Sankta Maria stora absidkyrka av sandsten härör troligen från 1100-talets mitt och är ett av den romanska konstens främsta monument i Sverige. Jämsides med att fungera som församlings- och stadskyrka var den även kyrka för Vä kloster. Ursprungligen hade den tvillingtorn med emporvåning i väster. Vid en ombyggnad under 1200-talet välvdes långhuset i två skepp. Ett vapenhus med klockvåning byggdes ca 1500 framför den skulpterade sydportalen; det förhöjdes med ytterliggare en tornvåning 1604. År 1593 tillkom en utbyggnad i norr. Tvillingtornen revs 1804; under 200 år hade kyrkan således tre torn. I koret finns en av Nordeuropas förnämsta romanska kalkmålningssviter, daterad till ca 1170. Den tidigare altaruppsatsen härrör från 1674, predikstolen från ca 1630. En romansk dopfuntscuppa finns i Statens historiska museum. Ett märkligt föremål är en bronsakvamanil från 1200-talet.
Av Sankta Gertruds kapell från 1400-talet kvarstår västgaveln.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta