DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kropp


Kropps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Kropp är fullåkersbygd på slätten öster om Helsingborg, nu genomkorsad av motorvägar.
Ortnamnet (1368 in Chrop, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller kropp klump, förhöjning, kanske med syftning på höjden där kyrkan ligger.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från ca 1200. Den tillbyggdes senare under medeltiden med ett torn och välvdes under 1400-talet. En korsarm i norr tillkom på 1700-talet och en i söder 1865. Tornet ombyggdes 1823. I samband med södra korsarmens tillkomst revs valven. Kyrkan eldhärjades svårt 1931. Vid återuppbyggandet slogs nya valv och äldre inventarier som varit borttagna återfördes. Altaruppsatsen från 1668 försågs med en ny altartavla av Pär Siegård. Den praktfulla läktarpredikstolen från 1600-talets början, tillskriven Statius Otto, återuppsattes på ursprunglig plats i triumfbågen. Dopfunten härrör från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta