DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kattarp


Kattarps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Välinge-Kattarp.
Om socknen:Kattarp utgörs nästan helt av fullåkersbygd på flack slätt.
Ortnamnet (1200-talet de Katathorp), som är givet efter kyrkbyn, innehåller torp nybygge och i förleden möjligen ett mansnamn Kati.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten från 1100-talets slut välvdes och ett torn byggdes under 1400-talet. År 1769 höjdes tornet och försågs med trappgavlar. Kyrkan ombyggdes 1853-54 till korskyrka med utvändigt tresidig, invändigt halvrund sakristia i öster efter C.G. Brunius förslag. Altartavlan är målad av Nils Forsberg 1912.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ebbarp1816-18211816-1821 
Kattarp 1816-1821 
Östraby  1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta