DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gladsax


Gladsax kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2006 uppgått i Simrishamn.
Om socknen:Gladsax ligger vid kusten norr om Simrishamn och utgörs av en kuperad odlingsbygd - övervägande fullåkersbygd.
Ortnamnet (1322 in Glathsyas), som är lånat från kyrkbyn, anses vara ett ursprungligt ånamn med oviss innebörd, bildat till glad ljus, glänsande och sax kniv, svärd eller kanske skåra, ränna.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av den romanska stenkyrkan från 1100-talet kvarstår långhuset. Det senmedeltida tornet påbyggdes 1883 efter Carl Möllers ritningar. År 1857 tillbyggdes kyrkan mot öster med korsarmar och ett nytt kor med tresidig avslutning. Långhusvalven från 1400-talet har kalkmålningar från Vittskövlemästarens krets; det västligaste valvets målningar kopierades 1898 i korsmittens valv.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta