DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fridlevstad


Fridlevstads kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1846 utbrutet Sillhövda.
Om socknen:Fridlevstad är en kuperad dalgångsbygd med övervägande skogsbygd i de norra delarna.
Ortnamnet (1349 parochie Frillungstadha, avskrift), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ett mansnamn Frillung och plur. av fornda. stath ställe.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa romanska absidkyrkan av sten byggdes troligen ca 1200. Vissa detaljer tyder på att den planerats som försvarskyrka. Långhuset förlängdes mot väster 1781. Predikstolen tillkom 1692-94.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta