DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Reslöv


Reslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Reslöv-Östra Karaby.
Om socknen:Reslöv består av fullåkersbygd på båda sidor av Saxån, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1299 avskrift ecclesie Rethersløff), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Rether och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor härrör troligen från 1100-talets förra hälft och hade ursprungligen absid. Denna revs vid medeltidens slut och ersattes vid okänd tidpunkt av en sakristia. Valven tillkom på 1400-talet. Norra korsarmen byggdes 1799 och den södra 1821. Fragment finns av romanska kalkmålningar. Predikstolen från 1630-talet tillskrivs Statius Ottos skola. Dopfunten härrör från ca 1200.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Norra Reslöv1775  
Reslöv 1807 
Södra Reslöv1778  
Åkarp17681810 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta