DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Eskilstorp


Eskilstorps kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Eskilstorp utgör i sin helhet fullåkersbygd vid Öresund.
Ortnamnet (1123 in...Æschilsthorpi, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Eskil och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med tresidigt kor byggdes 1873. Av dess medeltida föregångare återstår det senmedeltida tornets nederdel. Tornet påbyggdes 1936. Från den gamla kyrkan har bl.a. överförts altaruppsatsen från 1632 och dopfunten från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Eskilstorp1768  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta