DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ignaberga


Ignaberga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Stoby.
Om socknen:Ignaberga består av småbruten odlingsbygd i norr och kuperad skogsmark på Nävlingeåsen i söder.
Ortnamnet (1200-33 i Ecnabiarghum, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller plur. av biærgh berg och troligen ett adjektiv eken ekbevuxen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den gamla kyrkan i Ignaberga, en romansk absidkyrka från 1100-talet, välvdes och försågs med vapenhus på 1400-talet och förlängdes mot väster 1717. Den övergavs när den nya kyrkan byggdes och förföll svårt, men återuppbyggdes och återinvigdes 1928. Altaruppsatsen tillkom 1721. Flera medeltida skulpturerär bevarade.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta