DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Simris


Simris kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1868 Cimbrits.
Indelning:2006 uppgått i Simrishamn.
Om socknen:Simris består av böljande fullåkersbygd med strandängar vid Österlens östkust.
Ortnamnet (ca 1140 Simbrosa), lånat från kyrkbyn, innehåller troligen ett äldre ånamn Simbr(a) den långsamt flytande och os mynning, åsyftande Tommarpsåns utlopp vid Simrishamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med emporförsett brett torn härrör från 1100-talets mitt och välvdes på 1400-talet. Vid en ombyggnad 1904-05 breddades och höjdes långhuset samt försågs med nya valv, varvid dock den ursprungliga skulpterade sydportalen återanvändes. Koret har kalkmålningar från 1400-talet. Den rikt skulpterade dopfunten från 1100-talets senare del tillskrivs Majestatis.
Två runstenar, som idag står utanför kyrkomuren, var tidigare inmurad i denna.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta