DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Landskrona Stad


Landskrona kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:1500-talet sammanslagen av Sankt Johannis, Sankt Nicolai och Sankt Olai.
Om socknen:Landskrona (1414 Landeskrone) är bildat efter förebild av det vanliga tyska slottsnamnet Landescrone och liknande Landets krona.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Sofia Albertina kyrka påbörjades 1754 efter Carl Hårlemans ritningar och invigdes 1788. Den fullbordades dock först 1816, då tornen stod färdiga. Den är en klassicistisk korskyrka med dubbeltorn och halvrunt kor. Interiörens dekorationsmålningar är utförda av Svante Thulin 1883-84, då också altartavlan, "Christus consolator" av Carl Bloch, tillkom. Predikstolen härrör från 1830-talet. Den föregående stadskyrkan Sankt Hans, en mäktig treskeppig tegelkyrka från 1400-talet, revs på 1750-talet (se Historia nedan). S:t Johannes kyrka och krematorium tillkom 1961 efter Eiler Græbes ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta