DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Dagsås
Indelning:2006 uppgått i Sibbarp-Dagsås.
Om socknen:Dagsås är en kuperad övergångsbygd mellan kustslätt och skogsbygd.
Ortnamnet (1330-34 Daxas, som ursprungligen avsett kyrkbyn) innehåller troligtvis mansnamnet Dag och ås höjdsträckning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung och förlängdes under 1700-talet mot öster med ett tresidigt kor. Efter en eldsvåda 1912 återuppfördes den efter Axel Lindegrens ritningar, varvid tornet tillkom. Vid branden framkom kalkmålningar från 1400-talet, vilka dock inte bevarades. En dopfunt av keramik från 1578 finns i Halmstads museum; en kopia förvaras i kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta