DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Räng
Indelning:1632 eller något senare införlivat Kämpinge, 2002 uppgått i Höllviken.
Om socknen:Räng består av fullåkersbygd vid Söderslätts kust, med tätbebyggelse på Falsterbonäset.
Ortnamnet (1267-99 in Rængæ, avser den namngivande kyrkbyn) är inte tillfredsställande förklarat.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den stora romanska stenkyrkan från 1100-talet hade ursprungligen absidkor. Under 1400-talet försågs den med torn samt välvdes. Koret förlängdes mot öster med en tresidig avslutning. Vid en ombyggnad 1880-81 efter Helgo Zettervalls ritningar revs valven, och långhuset förlängdes mot öster varvid den romanska kordelen revs. Delar av renässansinredningen finns nu på Kulturen i Lund. I Kämpinge fanns under medeltiden en stenkyrka, som lades öde 1632.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kämpinge 1815 
Räng1775-179918151839-1844
Stävie 1808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta