DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Tommarp




Namn:-1885 Tommarp (i Skytts härad), 1885- Västra Tommarp.
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Västra Tommarp består av fullåkersbygd innanför kusten närmast väster om Trelleborg.
Ortnamnet (1570-talet y Tommerupp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Tumi och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med torn uppfördes troligen under 1100-talets senare del och tillskrivs Mårten stenmästare. Något senare försågs den med torn. Kyrkan välvdes troligen på 1300-talet, och ca 1600 tillkom långhus- och korgavlarna. Tornets övre delar byggdes om 1890. Kyrkan har romanska kalkmålningar. Predikstolen är daterad till 1649. Dopfunten är medeltida.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ståstorp1784-17861813 
Tågarp17701804 
Västra Tommarp1784-17861812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta