DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gullarp
Indelning:1857 uppgick i Näs (senare Trollenäs).
Om kyrkan:I Trollenäs, eller Näs som församlingen hette, fanns dessförinnan en medeltidskyrka i Gullarp, som förr var egen församling. Den revs 1860 och fick tjäna som byggnadsmaterial till den nya kyrkan som blev gemensam för Näs och Gullarp. Denna nya Näs kyrka ändrade år 1899 namn i likhet med församlingen till Trollenäs.
Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta