DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Rörum


Södra Rörums kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Rörum (i Frosta härad), 1885- Södra Rörum.
Indelning:2002 uppgått i Hörby.
Om socknen:Södra Rörum består av några mindre odlingsbygder, omgivna av småbruten skogsmark.
Ortnamnet (1360-talet in Rytherum syndra), lånat från kyrkbyn, innehåller ryd röjning och rum öppen plats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn och halvrund sakristia byggdes 1884-86 och ersatte en stenkyrka från 1200-talet. En altaruppsats från 1727 med äldre delar, ett triumfkrucifix från 1400-talet och en medeltida dopfunt finns bevarade från den äldre kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ekastorp  1830
Fundersed  1857
Hagestad 1829 
Kvesarum  1846
Mannarp  1831
Södra Rörum 1823 
Östentorp  1839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta