DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tofta


Tofta kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2005 uppgått i Asmundtorp-Tofta.
Om socknen:Ortnamnet (1361 ecclesie Toftæ), lånat från kyrkbyn, innehåller plur. av toft tomt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från ca 1200 och välvdes på 1400-talet. Tornet har fått sin nuvarande utformning under 1600-talet. Absiden har senare avskilts som sakristia. Triumfkrucifixet härrör från 1400-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Häljarp 1808 
Lilla Hörstad1802  
Tofta17771803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta