DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fleninge


Fleninge kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Fleninge utgörs i sin helhet av fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (ca 1400 in Flininge, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning bildad till adjektivet flen kal, syftande på läget på åkermark nedanför en sent uppodlad ås.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan från 1100-talet försågs sannolikt på 1300-talet med ett torn. Vid en ombyggnad ca 1840 tillbyggdes två korsarmar och kyrkan fick sin nuvarande nyklassicistiska karaktär. Fragmentariska kalkmålningar från ca 1200 har bevarats. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge 1882. Predikstolen härrör från 1600-talets början.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fleninge17821807 
Gunnarlunda18011807 
Ödåkra  1827-1829

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta