DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Glostorp
Indelning:Tidigt införlivat Bastorp, 1983 uppgått i Oxie.
Om socknen:Glostorp utgörs i sin helhet av fullåkersbygd på Söderslätt, vilken nu delvis är tättbebyggd.
Ortnamnet (1367-99 in Glosthorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och en oklar förled, kanske mansnamnet Glop.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1500-talet och ersatte en romansk stenkyrka i Bastorp. Tornet byggdes 1782, korsarmarna samt den tresidiga avslutningen i öster 1861. Altaruppsatsen härrör från 1588 och predikstolen delvis från 1600-talets senare del. En romansk dopfuntscuppa är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fjärdingslöv17671811 
Glostorp17751807-1808 
Käglinge17901807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta