DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Glumslöv


Glumslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Glumslöv är en mjukt kuperad fullåkersbygd vid Öresund.
Ortnamnet (1455 aff Glumsloff, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Glum och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har långhus från 1100-talets slut. Valven slogs på 1400-talet och det trappgavelsprydda tornet samt vapenhuset i söder tillbyggdes vid medeltidens slut. År 1872 förlängdes långhuset mot öster och ett nytt smalare kor samt en absidliknande sakristia tillkom. Altaruppsatsen härrör från 1684. Kyrkan har glasmålningar av Ralph Bergholtz från 1951.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Glumslöv, Nedra18021805 
Glumslöv, Övra18021804 
Pålstorp18021826-1829 
Rya1802  
Örby1802  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta