DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Karaby


Ästra Karaby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Äldre form Östra Karleby, 1927 enligt KMt Östra Karaby.
Indelning:2002 uppgått i Reslöv-Östra Karaby.
Om socknen:Östra Karaby är till stor del beläget på en markant höjdrygg i fullåkersbygden norr om Saxån.
Ortnamnet (1481 Karleby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och pluralis av karl, kanske åsyftande tjänare hos kungen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa romanska kyrkan av sten uppfördes ca 1200. Ett vapenhus byggdes 1728 i norr och 1840 förlängdes kyrkan mot väster.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Östra Karaby17641806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta