DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gällared
Om socknen:Gällared är en kuperad och mossrik skogsbygd med smala, nedskurna dalgångar längs Ätran med biflöde samt spridd bebyggelse.
Namnet (1309 parochia Giallaryth) innehåller ryd röjning i skog och möjligen ett mansnamn *Gälle.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med halvrund sakristia byggdes 1831. Av dess medeltida föregångare ingår murrester i väster. Tornet byggdes 1856 efter J.A. Hawermans ritningar. Den äldre kyrkans altaruppsats och predikstol från 1651 har bevarats, liksom ett triumfkrucifix och en Sankt Olofsbild från 1400-talet. Dopfunten dateras till ca 1300.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta