DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Degeberga


Degeberga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Degeberga utgör ett kuperat kulturlandskap på Linderödsåsen invid Kristianstadsslätten.
Ortnamnet (1406 Deyghebyerghæ sokn), som är lånat från kyrkbyn, har tolkats som innehållande diger stor eller ett ord d\ghia sumpmark samt berg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från ca 1200 försågs troligen på 1300-talet med ett trappgaveltorn. Vid en ombyggnad 1858-63 tillkom en stor korsarm i söder, och altaret flyttades till norra väggen. Det gamla koret blev sakristia, varvid absiden revs. Predikstolen härrör från 1592 och storklockan från 1494.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta