DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Källna


Källna kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1901 Kellna, 1902- Källna.
Indelning:1977 uppgått i Östra Ljungby.
Om kyrkan:Kyrkan, av tegel med torn och smalare tresidig sakristia, byggdes 1872 efter Ludvig Hedins ritningar och ersatte den medeltida stenkyrkan. Predikstolen har dekorationer av Pär Siegård från 1939. Dopfunten är från 1200-talet.
Enligt Klippans kommuns hemsida

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta