DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fosie


Fosie kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:1969 utbrutet Kulladal, delvis utbrutet Eriksfält och Hyllie.
Om socknen:Fosie, som har anor från 1100-talet, utgjorde tidigare en fullåkersbygd men är nu till största delen tättbebyggd.
Ortnamnet (1346 ecclesie Fosøghe), lånat från kyrkbyn, innehåller i efterleden hög, här åsyftande en höjd vid kyrkan. Förleden är däremot oklar.
Källa Nationalencyklopedin, Kyrkor i Malmö
Om kyrkan:Kyrkan av sten från 1100-talet med medeltida torn och kor från 1615 blev vid en omfattande ombyggnad 1896 förvandlad till en nygotisk korskyrka. Dopfunten härrör från 1100-talets slut. Altartavlan är målad av Kilian Zoll.
Källa Nationalencyklopedin
Åren 1895-96 restaurerades 1100-talskyrkan i Fosie så hårdhänt, att den helt förlorade sin medeltida prägel. Det enda som bevarats av medeltidskyrkan, och som ingår i den nuvarande kyrkan, är nedre delen av tornet och långhusets västligaste kvadrat.
Fosie gamla kyrka hade enligt professor C.G. Brunius konsthistoriska anteckningar från 1850-talet "ett skepp med tvenne korshvalf och ett torn i vester, hvars nedra afdelning betäckes med ett sådant, och hvars öfra innehåller klockrum". Professor Brunius omtalar vidare, att skeppet i stället för koret 1615 fått en förlängning "med tvenne korshvalf i en mycket oren spetsbågsstil". Kyrkans östra gavelmur var rakt avslutad och hade i det utsirade gavelröstet en liten fyrkantig sten, varpå lästes inskriften: Anno N.C.1615 hanc sacram aedem augeri curibat Universitas Hafniensis ProCuratore Ch.J. Longomontano. (År 1615 efter Kristi födelse lät Köpenhamns Universitet genom förvaltaren Ch.J. Longomontanus utvidga kyrkan.) Fosie församling utgjorde prebende åt Köpenhamns universitet 1530-1658. Enligt beskrivning från 1828 var kyrkan "44 alnar lång, 12 3/4 alnar bred och försedd med 2-ne dörrar, en till det s.k. Vapenhuset, hvarigenom är hufvudingången och en bakom altaret, inrättad för Prestens bekvämlighet, då ingen Sacristia finnes." I början av 1800-talet ansågs kyrkan för liten, och 1812 uppfördes å norra sidan en större tillbyggnad, inredd med tvenne rader bänkar liksom kyrkan i övrigt.
Artikel i SDS.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fosie17631804 
Hindby17751805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta