DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Vemmerlöv


Östra Vemmerlövs kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:-1885 Vemmerlöv (i Järrestads härad), 1885- Östra Vemmerlöv.
Indelning:2003 uppgått i Stiby.
Om socknen:Östra Vemmerlöv består av fullåkersbygd i söder samt backig skogsmark och småbruten odlingsbygd i norr.
Ortnamnet (1447 j Withmundhæløff, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och i förleden troligen ett mansnamn Withmund.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor härrör från 1100-talets senare del och hade ursprungligen absid. Under 1400-talet förlängdes koret mot öster, och kyrkan välvdes samt försågs med torn. Interiören har kalkmålningar från 1400-talets senare del. Altaruppsatsen och predikstolen är utförda av Johan Ullberg 1762, medan dopfunten härrör från 1200-talet. Ett sällsynt föremål är ett standar med Kristian IV:s monogram från 1600-talets förra hälft.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta