DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Remmarlöv


Remmarlövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1971 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Remmarlöv består helt av fullåkersbygd på slätten.
Ortnamnet (1346 in Ruthmerlef, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Rothmar och lev ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyromantiska korskyrkan av tegel med torn byggdes 1895 och ersatte en romansk stenkyrka från 1200-talet.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Remmarlöv17581814-1816 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta