DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ängelholm Garnison
Indelning:1883 uppgått i Helsingborg Garnison.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet