DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Valinge
Om socknen:Valinge är en öppen, kuperad odlingsbygd med talrika berg- och skogsbackar.
Ortnamnet (1392 in Hualingæ) är lånat från kyrkbyn. Det är bildat till en inbyggarbeteckning *hvalungar, bildad till *hval höjd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med halvrunt kor byggdes 1890-91 med användande av den föregående medeltidskyrkans torn från 1840.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta