DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Barkåkra


Barkåkra kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:Tidigt införlivat Vantinge, 1516 införlivat Luntertun.
Om socknen:Barkåkra, fullåkersbygd vid Skälderviken.
Ortnamnet (1333 in Barkåkræ) innehåller ordet åker med flertydig förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är byggd av sten med västparti från 1100-talet. Vid 1400-talets slut förlängdes den mot öster samt välvdes, och ett torn tillbyggdes. Norra korsarmen uppfördes 1802, delvis över ett gravkor från ca 1640, och 1924 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Dopfunten från 1100-talet har jylländskt ursprung.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta